غزلی نو از محمدمهدی عبداللهی با مطلع «دنیا براى غیر و مرا کربلا بس است»


به گزارش خبرنگار کتاب و ادبیات خبرگزاری فارس، محمدمهدی عبداللهی شاعر آئینی و انقلابی کشورمان که در کربلای حسینی به سر می‌برد غزلی سروده است که در ادامه می‌خوانیم.

دنیا براى غیر و مرا کربلا بس است
یک گوشه از بهشتِ  تماشا مرا بس است

اصلاً براى توبه، همین ذکر یاحسین
از ابتداى خلقت و تا انتها بس است

در بى‌کرانِ کوىِ محبّت به شوق وصل
دلداده را نگاه تو اى آشنا بس است

بابُ الحُسین، باعث حال خوش من است
دلخسته را ترنّمِ دارالشّفا بس است

آقا سرم براى حرم درد مى‌کند
یک لحظه زیر قبّه‌ات اى سرجُدا بس است

خونم به جوش آمده از ماتم فراق
جایى همین حوالىِ خون خدا بس است

ما را دعاى مادرتان روبراه کرد 
ما را دعاى حضرت خیرُالنّسا بس است

وقتى که فطرسِ غزلم در هواى تو
پر وا کند به جانب اهل ولا، بس است

عاشق شدم که دل نسپارم به غیر تو
دنیا براى غیر و مرا کربلا بس است

پایان پیام/
این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید


منبع: https://farsnews.ir/news/14020619000615/%D8%BA%D8%B2%D9%84%DB%8C-%D9%86%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%89-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

بخوان:  تمام محدودیت‌های کرونا برای سفر به امارات لغو شد