فیلم| مرز مهران در آستانه اربعین حسینی 1402منبع: https://farsnews.ir/news/14020522000779/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%7C-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-402

بخوان:  برگزاری نمایشگاه عکس «مدرسه عشق» در باغ موزه دفاع مقدس