مجموعه داستان «کوه سرخ» برای نوجوانان به چاپ رسید


به گزارش خبرگزاری فارس، مجموعه داستان‌های کوه سرخ ویژه نوجوانان به همت انتشارات گویا از سری کتب داستان‌های ایران منتشر شد. نویسندگان مجموعه کتاب‌های داستان‌های ایران، حق‌تألیف خود را به تجهیز کتابخانه‌های روستایی اختصاص می‌دهند و این جلد به کتابخانه‌های منطقه کوه سرخ در استان خراسان رضوی تقدیم شده است.

این کتاب شامل مقدمه‌ای به قلم مسلم ناصری و ۱۶ داستان از نویسندگانی چون رفیع افتخار، احمد اکبرپور، عبدالرحمن اونق، محمدرضا شمس، سیدعلی کاشفی خوانساری، محمدرضا مرزوقی و محمدعلی دهقانی است.

کتاب «داستان کوه سرخ» در ۱۵۵ صفحه و با قیمت ۶۰ هزار تومان شامل داستان‌هایی چون غول دریا، شورش جورابی، نیلا دختر باد، بچه‌های ظهر پاییز و … از سوی نشر گویا منتشر شده است.

پایان پیام/
این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید


منبع: https://farsnews.ir/news/14010629000419/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF