محفل شعر «فخر ایران» 9 آذرماه برگزار می‌شوداین مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید


منبع: https://farsnews.ir/news/14010908000131/%D9%85%D8%AD%D9%81%D9%84-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D9%81%D8%AE%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-9-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF

هم‌چنین در این کنگره از کتاب «یادگار مانگار» که شامل اشعار برگزیده شاعران جوان کشور در محفل شعر اربعین است و به همت این دانشمند پایه‌گذاری شده بود، رونمایی خواهد شد.

پایان پیام/