محمدعلی مرادیان مدیر اداره کتاب وزارت ارشاد شد

پس از استعفای محمدحسین ظریفیان، مرادیان مدتی سرپرست اداره کتاب بود، سرانجام صبح دیروز دوشنبه ۹ تیر مراسم تودیع و معارفه محمدحسین ظریفیان و محمدعلی مرادیان با حضور یاسر احمدوند، معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از مدیران کل این معاونت برگزار شد.

پایان پیام/
این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید


منبع: https://farsnews.ir/news/14020510000141/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%AF

از جمله سوابق محمدعلی مرادیان می‌توان به مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، عضو هیأت مدیره شرکت چاپ و نشر بین‌الملل سازمان تبلیغات اسلامی، مسؤول دبیرخانه دائمی جایزه جهانی فلسطین و عضو شورای سیاست‌گذاری و دبیر اجرایی جایزه ادبی شهید سیدعلی اندرزگو اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، محمدعلی مرادیان، مدیرکل دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (اداره کتاب) شد.

بخوان:  قوی‌ترین پاسپورت جهان تغییر کرد