محور «گردشگری دربند» آماده حضور گردشگران شدمحور «گردشگری دربند» به عنوان یکی از مراکز گردشگری و تفرجگاهی شهر تهران با نصب المان‌های شهری آماده حضور شهروندان شد.

به گزارش ایسنا، حسام سلطانی دبیر هماهنگی ستاد کوهستان شهرداری منطقه یک گفت: باتوجه به بازدیدهای میدانی و بررسی‌های انجام شده در محور سربند نیاز به نصب نیمکت جهت رفاه حال گردشگران و ایجاد محل هایی جهت توقف و تجدید قوا، مطرح شد و بر اساس آن تعداد ۲۲ نیمکت سنگی در مسیر کوهنوردی سربند تا میدان کوهپایه نصب و مورد بهره برداری قرار گرفت.

وی همچنین در خصوص زیباسازی میدان قدیمی و ارزشمند سربند افزود: نصب ۱۵۰ گلدان بتنی هر یک به حجم ۱.۵ متر مکعب و ایجاد باغچه سازی با کاشت درختچه‌های زینتی از جمله کامیس، پاریس و یاس هلندی در گلدان‌ها، میدان مذکور را سبز کرد.

بر اساس گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک تهران، سلطانی با تأکید بر حفظ پاکیزگی مسیر کوهنوردی تصریح کرد: در خصوص رفاه حال کوهنوردان، فرهنگ سازی و تسهیل در نظافت معبر، تعداد ۲۰ مخزن بتنی نیز در مسیر سربند تا کوه پایه با لوگوی ناحیه کوهستان بر روی مخازن، نصب و جانمایی شد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1403031510008/%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF

بخوان:  ایسنا - موزه ملی قطر