مرمت قلمکاری‌های کاخ گلستان – ایسنا

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از سامان‌دهی و مرمت ۱۱۵ قطعه پارچه قلمکار در مخازن این مجموعه جهانی خبر داد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401091207859/%D9%85%D8%B1%D9%85%D8%AA-%D9%82%D9%84%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان همچنین گفت: اقدامات مرمتی در این زمینه، شامل دوخت پارگی‌ها، دوخت و ایجاد پوشش مناسب برای حفاظت پارچه‌ها، پیچیدن پارچه‌ها دور یک لوله ضد زنگ و دارای ویژگی غیرقابل واکنش در برابر رطوبت و دما و استقرار پارچه‌ها در استندهای ساخته شده است.

او افزود: اقدامات انجام شده در بخش سامان‌دهی این پارچه‌ها شامل مستندنگاری، تهیه شناسنامه‌های اطلاعاتی، تهیه شناسنامه‌های مرمتی، غبارروبی، سنجش به منظور تشخیص اسیدی بودن پارچه، برچسب‌گذاری و … است.

به‌گزارش ایسنا به‌نقل از روابط‌عمومی مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان، آفرین امامی گفت: بخشی از آثار مخازن کاخ گلستان به پارچه‌های مختلف اختصاص دارد که تعداد آن‌ها حدود سه هزار قطعه و قواره است. جنس این پارچه‌ها مختلف بوده، اما بیشتر آن‌ها ابریشمی است. در مرحله نخست ۱۱۵ قطعه پارچه ابریشمی با تزئینات قلمکاری برای مرمت و سامان‌دهی انتخاب شده است.

بخوان:  سرمایه‌گذاری هنگفت روسیه در گردشگری