مسافرکشی رایگان جوان عراقی به نیت ظهور امام زمان در مسیر کربلا+عکس

پایان پیام/


این جوان عراقی افزود: نذر کردم زائران را رایگان به کربلا و بالعکس به نجف ببرم و در زمان پیاده شدن از آنان می‌خواهم برای ظهور امام زمان و شفای مادرم دعا کنند.این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید


منبع: https://farsnews.ir/news/14010622000645/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%B9%DA%A9%D8%B3او می‌گوید: گره‌گشای عالم اهل بیت و خصوصا امام حسین است. مادرم دچار بیماری است و برای شفایش متوسل به امام حسین شده‌ام.

به گزارش خبرنگار اعزامی فارس به کربلای معلی، یکی از جوانان عراقی ساکن بصره، این روزها در مسیر نجف به کربلا با خودروی شخصی خود رفت و آمد می‌کند و زائران را به رایگان به مقصد می‌رساند. او نذر کرده است برای نزدیکی فرج امام زمان و همچنین شفای مادرش زوار اربعین را که امکان پیاده‌روی به هر دلیل ندارند، رایگان از نجف به کربلا ببرد.

بخوان:  ورود به تایلند پولی شد