مشارکت مردم در حفظ و مدیریت بناهای تاریخی، سیاست وزارت میراث‌فرهنگی است

ضرغامی گفت: این خانه تاریخی با سیاست‌هایی که در وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری حاکم است در اختیار بخش خصوصی قرار گرفت و با استانداردهای سطح عالی به عنوان مرکز اقامتی به بهره برداری رسیده‌ و بر این اساس الگوبرداری خانه‌های مجاور در این محله تاریخی محله سرخاب نیز از مهم‌ترین اتفاق هایی است که در حال رخ دادن است.

وی یکی از اقدامات مهم، نیک و هدفمندی که می‌توان در این هتل بوتیک انجام داد را درج توضیحات لازم در مورد سنت‌ها، روایات، مراحل مرمتی، پیشینه نقاشی‌ها و از همه مهم‌تر سرگذشت مالک اصلی این خانه یعنی «فراش باشی داماد مظفرالدین شاه» در تمام اتاق‌هاست که این مطالب می‌شود سوغات این مکان برای اقامت کنندگان برای انتشار میراث‌ ماندگار فرهنگی و این بهترین ابزار برای معرفی گسترده ظرفیت‌های گردشگری و میراثی است.

ضرغامی مشارکت مردم در مرمت، حفظ و مدیریت بناهای تاریخی را سیاست مهم و محوری وزارت میراث‌ فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دانست و ادامه داد: هتل بوتیک سرخه‌ای نمونه ای بسیار موفق و مطلوب از مشارکت مردم در مرمت، حفظ و مدیریت بناهای تاریخی با کاربری‌های جدید است که همین روند باید در تمام شهرها و بخش ها ادامه یافته و تقویت شود.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402031811539/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C

وی نحوه واگذاری خانه قدیمی سرخه ای و تبدیل آن به هتل بوتیک را عالی توصیف کرد که سیاست های دولت در آن اقدام محقق شده است.

وی گفت: با اجرای سیاست وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در حوزه واگذاری‌ها به بخش خصوصی، می‌توان از روند فرسودگی و از بین رفتن مواریث تاریخی جلوگیری کرد.

بخوان:  برآورده شدن یک آرزو با پوشیدن کفشِ حاجی‌ها!

سیدعزت الله ضرغامی روز پنجشنبه ۱۸ خردادماه در حاشیه افتتاح هتل بوتیک سرخه‌ای تبریز، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: کسانی که احساس می‌کنند که مواریث تاریخی از سوی وزارتخانه در حال هزینه شدن هستند، باید توجه کنند که در حال حاضر بناهای تاریخی ما به دلیل عدم رسیدگی و اعتبارات کافی و لازم در حال از بین رفتن هستند.

ایسنا/آذربایجان شرقی وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، مشارکت مردم در مرمت، حفظ و مدیریت بناهای تاریخی را سیاست مهم و محوری وزارت میراث‌ فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دانست و گفت: هتل بوتیک سرخه‌ای تبریز نمونه‌ای بسیار موفق و مطلوب از مشارکت مردم در مرمت، حفظ و مدیریت بناهای تاریخی با کاربری‌های جدید است.

وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با تاکید بر اینکه فرهنگ ناملموس در دیار آذربایجان از غنایت بسیاری برخوردار است، یادآور شد: همین که مالک این خانه در آن دوران حمام خود را در اختیار مردم قرار می داده تا از آن استفاده عمومی شود، گواهی بر سنت نیک جاری بین مردم ایران زمین و آذربایجان است.