«معاون‌الملک» و «بیگلربیگی» دو تکیه تاریخی مذهبی کرمانشاهدو تکیه تاریخی «معاون‌الملک» و «بیگلر بیگی» از سال‌های دور محل برگزاری مراسم‌های مذهبی و سوگواری، به خصوص در ایام محرم بوده است. در طول سده‌های گذشته، تکایای زیادی با معماری‌های متنوع در نقاط مختلف ایران ساخته شده‌اند. در شهر کرمانشاه هم تکایای زیادی وجود دارد که برخی از آنها از لحاظ تاریخی و هنر معماری در نوبه خود منحصر به فرد هستند. تکیه معاون‌الملک که پیشینه ساخت آن به دوره‌ قاجار و نزدیک به ۱۲۰ سال پیش برمی‌گردد، یکی از نمونه‌های بی‌نظیر در هنر کاشی‌کاری اسلامی است. این بنای تاریخی دهم آذر ۱۳۵۴ با شمارهٔ ثبت ۹۴۵ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسید. تکیه بیگلر بیگی نیز که در دورۀ قاجار و توسط عبدالله خان ملقب به بیگلربیگی ساخته شده، از لحاظ آینه‌کاری در میان تکایای کرمانشاه بی‌نظیر است. آن اکنون به‌عنوان محل دو موزه خط و کتابت کرمانشاه و موزه پارینه‌سنگی زاگرس فعال است. این تکیه تاریخی ۱۹ آذر ۱۳۷۵ با شماره ۱۷۹۷ در فهرست آثار ملی به ثبت رسید.


منبع: https://www.isna.ir/photo/1402062615602/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%DA%A9-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%DA%AF%D9%84%D8%B1%D8%A8%DB%8C%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D8%AA%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87

بخوان:  داستان بیمارستان وقفیِ خواهرزاده ناصرالدین شاه