مهدی جمشیدی: جریان اصلاحات می‌خواست رهبری در ایران مثل پاپ در واتیکان باشداین مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید


منبع: https://farsnews.ir/news/14020322000701/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AB%D9%84-%D9%BE%D8%A7%D9%BE-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%86پایان پیام/


این محقق امور اجتماعی گفت: به اعتقادجریان اصلاحات ولی‌فقیه امری زمینی است، شورایی کردن و موقتی کردن امور از پروژه‌های طراحی شده اصلاحات بود. آنها واتیکانیزه کردن رهبری را می‌خواستند، یعنی رهبری مقدس اما بی اختیار.

در ادامه بخش‌هایی از این گفت‌وگو را می‌بینید.

به گزارش خبرنگار حوزه اندیشه خبرگزاری فارس، مهدی جمشیدی، پژوهشگر حوزه علوم اجتماعی و عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه در گفت‌وگوی اخیر خود با رسانه تخصصی «گرا» تصریح کرد که مرحوم هاشمی رفسنجانی پیش از فتنه ۸۸ با طرح‌ریزی‌های مختلفی در پی استحاله جریان انقلاب و ولایت‌فقیه بوده است.

بخوان:  قمر فاطمیون بعد از شهادت به پدرش چه گفت؟