موزه‌های تهران یکشنبه تعطیل هستندمدیرکل موزه‌ها گفت: با توجه به برودت هوا و تصمیم استانداری تهران، یکشنبه ۲۵ دی‌ماه ۱۴۰۱ تمام موزه‌های شهر تهران تعطیل هستند.

به گزارش ایسنا، مرتضی ادیب‌زاده گفت: تعطیلی موزه‌ها در سایر استان‌ها و شهرها تابع تصمیم استانداری‌ها خواهد بود.

مدیرکل موزه‌ها همچنین اظهار کرد: لازم است تمام مدیران موزه‌ها و مجموعه‌ها ترتیبی اتخاذ کنند تا شرایط محیطی مناسب و ایمن برای آثار و اموال فرهنگی‌تاریخی موجود در موزه‌ها و مجموعه‌ها برقرار شود. سیستم‌های تهویه و حرارتی موزه‌ها در حد دمای مناسب موزه‌ای باید باشد.

موزه‌ها، محوطه‌ها و کاخ‌ها شنبه ۲۴ دی‌ماه نیز با برودت هوا، متأثر از تصمیم استانداری‌ها در مناطقی که درگیر سرما شده‌اند، با هدف مدیریت مصرف سوخت تعطیل شدند.
انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401102516590/%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF