نامزدهای نهایی 2 گروه داوری کتاب سال دفاع مقدس معرفی شدند

 همچنین هیأت داوران پس از بررسی و داوری آثار گروه «مدیریت هنری» از میان سه هزار و ۸۹۰ اثر رسیده به دبیرخانه پنج اثر زیر را به عنوان نامزد دریافت جایزه انتخاب کردند.

۲ـ تصویر سازی کتاب کودک ـ نقاشی خدا ـ مرجان ترنج ـ نشر سوره مهر

۳ـهزار جان گرامی ـ نویسنده ساجده ابراهیمی ـ نشر سوره مهر

۵ـ مدیریت هنری نبرد ایرانیان ـ نشر طلایی  

۱ـ خورشید زابل ـ نویسنده مجید سانکهن ـ نشرشاهد

۴ـ چابک سازی شکیل کتاب ـ عکاسان جنگ قطع خشتی ـ انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس ـ نشر عکاسان جنگ

به گزارش خبرنگار کتاب و ادبیات خبرگزاری فارس، دبیرخانه بیستمین دوره انتخاب بهترین کتاب سال دفاع مقدس نامزد‌های مرحله نهایی گروه‌  «سرباز حکیم» و «مدیریت هنری»  را معرفی کرد.

هیأت داوران بخش خاطره بیستمین دوره انتخاب بهترین کتاب سال دفاع مقدس پس از جلسات تخصصی در زمینه بررسی و داوری آثار گروه «سرباز حکیم» از میان  ۲۶ اثر رسیده به دبیرخانه چهار  اثر زیر را به عنوان نامزد دریافت جایزه انتخاب کردند.

پایان پیام/


۴ـ سرباز مفید ـ نویسنده ساسان ناطق ـ نشر سوره مهر

۳ـ تصویر سازی کتاب نوجوان ـ داداش ابراهیم ـ میکائیل براتی ـ نشر کتابک

۱ـ بخش طرح جلد ـ مهاجر سرزمین آفتاب ـ حسن منظوری  ـ نشر سوره مهراین مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید


منبع: https://farsnews.ir/news/14011215000333/%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-2-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF