نتایج نظرسنجی رسمی درباره خدمات ارائه شده در اربعین

نمره میانگین به عملکرد دولت 16.1 از 20 بوده است که نشان از عملکرد خوب و موفق دولت در تسهیل سفر زائرین اربعین به عراق دارد.

نیمی از پاسخگویان (51.8 درصد) از سامانه‌های اطلاع‌رسانی و خبررسانی مربوط به پیاده‌روی اربعین رضایت زیادی داشتند، 31.2 درصد رضایت متوسط و 11.1 درصد نیز رضایت کمی داشتند.

بیش از نیمی از پاسخگویان (57.9 درصد) از فرآیند ارائه ارز مسافرتی (تهیه دینار) برای زائرین رضایت زیادی داشتند، 17.4 درصد رضایت متوسط و 13.4 درصد نیز رضایت کمی داشتند.

  39.3 درصد پاسخگویان از خدمات اینترنت و تلفن همراه ویژه زوار (رومینگ و بسته‌های مخصوص زائرین اربعین) رضایت اندکی داشتند، 14.8 درصد رضایت متوسط و 23.5 درصد نیز رضایت زیادی از این خدمات داشتند.

اکثر پاسخگویان (78.7 درصد) از وام بانکی مربوط به مسافران اربعین استفاده نکرده بودند. 4.2 درصد رضایت زیادی از این وام داشتند، 3.8 درصد رضایت متوسط و 8.9 درصد نیز رضایت کمی داشتند.

نزدیک به 70 درصد از پاسخگویان به طور کلی از خدمات ارائه شده در اربعین امسال رضایت زیادی داشتند.

41.3 درصد پاسخگویان به میزان زیادی از وضعیت حمل و نقل زائرین اربعین در ایران راضی بودند، 26.3 درصد رضایت متوسط و 11.7 درصد نیز رضایت کمی از این وضعیت داشتند.

به گزارش خبرگزاری فارس، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در شهریور 1402 نظرسنجی با عنوان «نگرش زائرین درخصوص خدمات اربعین» به صورت تلفنی از شرکت‌کنندگان در مراسم امسال که در سامانه سماح ثبت‌نام کرده بودند، انجام داده است که مهم‌ترین نتایج و یافته‌های آن به شرح زیر است:

بخوان:  ۵۰ سال عقب‌ماندگی موزه‌های ایران

بیش از نیمی از پاسخگویان (59.5 درصد) وضعیت خدمات بهداشتی درمانی ارائه شده به زوار در داخل ایران را خوب ارزیابی کردند، 15.2 درصد متوسط و 7.5 درصد این خدمات را ضعیف ارزیابی کردند.این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید


منبع: https://farsnews.ir/news/14020619000919/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86

پایان پیام/


نیمی از پاسخگویان (51.6 درصد) از طریق مرز مهران وارد خاک عراق شدند، 20.4 درصد از شلمچه، 16.8 درصد از مرز خسروی، 6.3 درصد از چذابه، 2.6 درصد به صورت هوایی، 0.8 درصد از طریق مرز تمرچین و 0.4 درصد از مرز باشماق وارد عراق شدند. 1.2 درصد نیز پاسخی به این پرسش ندادند. اکثر پاسخگویان (66.2 درصد) به میزان زیادی از وضعیت مدیریت عبور و مرور زوار از پایانه‌های مرزی راضی بودند.

31.4 درصد از پاسخگویان امسال برای بار اول در مراسم اربعین حضور داشته‌اند و 21.9 درصد برای بار دوم، 15.6 درصد برای بار سوم و 30.8 درصد چهار بار و بیشتر در مراسم اربعین شرکت کرده بودند. اکثر پاسخگویان (76.1 درصد) به میزان زیادی از فرآیند عبور از مرز راضی بودند.

بیش از نیمی از پاسخگویان (59.7 درصد) از خدمات صدور گذرنامه برای سفر اربعین رضایت زیادی داشتند، 14.2 درصد رضایت متوسط و 6.9 درصد نیز رضایت کمی داشتند. 19.2 درصد نیز پاسخی به این پرسش ندادند.