نمایش نامه‌های صدام حسین و هاشمی رفسنجانی در نمایشگاه کتاب بغداد

پایان پیام/
این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید


منبع: https://farsnews.ir/news/14020701000433/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF

به گزارش خبرنگار کتاب و ادبیات خبرگزاری فارس از نمایشگاه کتاب بین‌المللی بغداد، کتاب مراسلات صدام حسین و رفسنجانی به ترجمه مازن الزیدی اثری است که در نمایشگاه کتاب بین‌المللی بغداد در غرفه انتشارات دارالکتب العلمیه عرضه می‌شود.

زیدی، اولین ترجمه عربی این اسناد تاریخی را به خوانندگان ارائه می‌کند.

در پشت این اثر برای معرفی اینطور آمده است: دارالکتب العلمیه با همکاری دارمعانی تصمیم گرفت ترجمه کتاب نامه‌های مبادله شده صدام حسین و رفسنجانی را که توسط نویسنده و روزنامه نگار عراقی مازن الزیدی انجام شده بود منتشر کند.

الزیدی به ترجمه نامه‌ها بسنده نکرده، بلکه توضیحات و پاورقی‌هایی را به آن اضافه کرده که خواننده را از مشکل تحقیق رهایی می‌بخشد و داستان مکاتبات و پشت صحنه آن را که در کتاب آمده است، به آن افزوده است. در خاطرات هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور اسبق ایران، علاوه بر مطالبی که وی درباره آن دوران توسط وزیر امور خارجه سابق علی اکبر ولایتی نوشته شده است و ترجمه فعلی با تایید خانواده رفسنجانی انجام شده است، در چاپ عکس نامه‌های ارسالی صدام به همتای ایرانی خود برای اولین بار بی‌نظیر است. این اثر شامل نسخه‌هایی از موافقت‌نامه‌ها و قطعنامه‌های شورای امنیت است که مترجم تصمیم گرفت برای منافع عمومی در بخش ضمایم قرار دهد.

بخوان:  باز شدن ۲ کاروان جدید برای مشمولان حج استان تهران