نوربالا| صیادشیرازی: چرا دعوت بنده خدا از دعوت خدا برای شما مهم‌تر است؟

پایان پیام/
این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید


منبع: https://farsnews.ir/news/14020617000430/%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%7C-%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D9%85%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1

این کار خیلی حاضران را تحت تأثیر قرار داد.

به گزارش خبرنگار حوزه حماسه و مقاومت خبرگزاری فارس، با وجود اینکه به اقامه نماز صبح در روایات مختلف تأکید بسیاری شده و سبک شمردن آن اثر منفی زیادی بر زندگی می‌گذارد، خیلی‌ها زحمت صبح بیدار شدن برای نماز را به خود نمی‌دهند و نماز صبحشان قضا می‌شود.

صبح همه در حسینیه حاضر شدند و منتظر ماندند که ببینند چه خبر است. وقتی همه رسیدند، صیاد بلند شد و گفت: «برادران! شما به دستور من که یک سرباز کوچک جبهه اسلام هستم، قبل از اذان صبح در حسینیه حاضر شدید؛ ولی به امر خدا که هر روز صبح با صدای اذان، شما را به نماز جماعت می‌خواند، توجه نمی‌کنید!»

داستانکی که می‌خوانید خاطره‌ای از مسلم بهادری است که درباره سپهبد شهید علی صیاد شیرازی روایت شده است:

«یک روز در یکی از قرارگاه‌ها صیاد از من پرسید: «بهادری! رزمنده‌ها چقدر تو نماز جماعت شرکت می‌کنند؟»
گفتم: «اکثر رزمنده‌ها تو نماز جماعت ظهر، عصر، مغرب و عشاء شرکت می‌کنند؛ ولی تعداد شرکت کنندگان در نماز جماعت صبح کم است.»
صیاد فکری کرد و گفت: «به همه اعلام کن که فردا قبل از اذان صبح در حسینیه حاضر باشند.»
و من این کار را کردم.

بخوان:  مسافرگیری پرواز ایران ـ ارمنستان با وجود لغو پروازها + فیلم