نیمه پنهان «چهارباغ»


چهارباغ عباسی، خیابانی به جا مانده از دوران صفوی به طول ۹۰۰ متر و عرض۴۰ متر را می‌توان ویترین اصفهان نامید. چهارباغ عباسی از گذشته تفرجگاهی برای مردم بوده و امروزه در روزهای عادی جمعیتی نزدیک به ۸۰ هزار نفر و در روزهای تعطیل بیش از صد هزار نفر در چهارباغ تردد می‌کنند. فضای کالبدی چهارباغ اما در طول این سال‌ها دستخوش تغییرات و تخریب‌های بسیاری قرار گرفته و نیاز به مراقبت بسیار زیادی دارد.


منبع: https://www.isna.ir/photo/1401061209022/%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%BAمنبع: https://www.isna.ir/photo/1401061209022/%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%BA