هدف اغتشاشات، نابودی ایران است+فیلم

 

پایان پیام/


به گزارش خبرنگار حوزه اندیشه خبرگزاری فارس، در کلام مرحوم امام خمینی و رهبری معظم بارها شنیده‌ایم که هدف از آشوب در این کشور به بهانه مخالفت با جمهوری اسلامی، مدخلی برای نابودی ایران است. امام و رهبری بارها بر این موضوع تأکید کرده‌اند که دشمن با جمهوری اسلام دشمن است چون با ایرانِ قوی مخالف است. در ادامه گزیده سخنان رهبری و امام خمینی را در این باره می‌شنویم.این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید


منبع: https://farsnews.ir/news/14020621000178/%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85منبع: https://farsnews.ir/news/14020621000178/%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85