همایش ملّی فلسفه فقه نظام‌ساز برگزار می‌شود


به گزارش خبرگزاری فارس، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بر اساس سنت دیرینه خود در گرامی‌داشت سالروز جهانی فلسفه، همه ساله به همین مناسبت نسبت به برگزاری همایشی تحت عناوین گوناگون فلسفه‌های مضاف اقدام کرده است. تاکنون هجده همایش در موضوعاتی از جمله فلسفه عرفان، فلسفه اخلاق، فلسفه هنر، فلسفه فلسفه فقه، فلسفه کلام، فلسفه عرفان، فلسفه فقه نظام برگزار شده و در سال ۱۴۰۱ جدید نیز نوزدهمین همایش با موضوع فلسفه فقه نظام ساز (با تاکید بر افکار و آرای شهید آیت‌الله محمدباقر صدر رحمت الله علیه) چهارشنبه ۲۵ آبان‌ماه در شهر مقدس قم برگزار خواهد شد. در این بخش مستندات مربوط به این همایش علمی نمایه خواهد شد.

محورهای همایش

«فقه‌سیاسی شیعه و ظرفیت ساختارسازی در نظام سیاسی مطلوب»
«موضع سیاست جنایی اسلام در مسأله حجاب»
«نظام اقتصادی اسلام؛ چیستی، هستی و امکان استنباط آن»

دستگاه‌های همکار برگزاری همایش

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا علیه السلام
مرکز جامع علوم اسلامی ولی امر(عج)

پایان پیام/
این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید


منبع: https://farsnews.ir/news/14010821000424/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%D9%91%DB%8C-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D9%81%D9%82%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF