واکنش معاون استاندار البرز به تخریب بنای تاریخی امامزاده سلیمان اشتهارد

معاون استاندار تصریح کرد: پس از تامین اعتبار توسط اداره کل اوقاف استان، اداره کل میراث فرهنگی استان نسبت به احداث مجدد بنا بر اساس طرح و نقشه مصوب و ثبت شده اقدام نماید.

ایسنا/البرز معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز با بیان این‌که گنبد امامزاده سلیمان اشتهارد مرمت و استحکام بخشی می‌شود، گفت: اداره کل میرات فرهنگی استان نسبت به اخذ مجوز از وزارتخانه مربوطه جهت بازسازی گنبد خانه امامزاده سلیمان اشتهارد اقدام نماید.

وی افزود: جهت احداث مجدد بنا بر اساس طرح و نقشه مصوب و ثبت شده، اداره کل اوقاف استان نسبت به تامین اعتبار لازم اقدام نماید.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402042616605/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86

به گزارش ایسنا، احمد افضلی در جلسه بررسی مرمت بنای تاریخی امامزاده سلیمان اشتهارد اظهار کرد: بازدید اضطراری تیم کارشناسان فنی وزارت میراث فرهنگی از وضعیت بنای امامزاده سلیمان صورت گرفت و بررسی های شورای فنی استان و نظر مشاور اعزامی وزارت متبوع دائر بر ناپایداری بنا و پیشنهاد بازسازی و نوسازی مجدد آن براساس طرح و نقشه ثبت شده است.

بخوان:  چند نکته ضروری درباره ثبت‌نام حج