ویدئو / آخرین روزهای تابستان در «چالکندی» رودخانه دز


ویدئو / آخرین روزهای تابستان در «چالکندی» رودخانه دز

دره «چالکَندی» رودخانه دز، دره‌ای دیدنی در استان خوزستان است که بین شمال دزفول و شرق اندیمشک قرار دارد. این منطقه، از مناطق دیدنی استان خوزستان به شمار می‌رود و مردم اندیمشک، به آن «چم سبز» می‌گویند. چالکندی از مناطق کمتر دست‌خوردۀ رود دز است و آرامش رودخانه، حاشیه طبیعی آن و زیستگاه‌هایی که هنوز تخریب نشده‌اند، نیزارها، بیشه‌زارها و علفزارهای منطقه، هنوز به گردشگران حس آرامش می‌دهد. چالکندی به دلیل داشتن عمق زیاد و دیواره‌های بلند از دو طرف، در فصل تابستان، هوایی خنک و فضایی آرامش‌بخش و دلنشین دارد و مردم برای فرار از گرمای شهر به این منطقه خنک سفر می‌کنند.

تصویربردار و تدوینگر: امین نظری


منبع: https://www.isna.ir/news/1401063022414/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B2