ویدئو / بارش اولین برف پاییزی در مشهد

ویدئو / بارش اولین برف پاییزی در مشهد

سومین ماه فصل پاییز، چهرۀ مشهد را متفاوت‌تر از روزها و ماه‌های گذشتۀ پاییز کرد. یکشنبه ۱۳ آذر، بارش نخستین برف پاییزی در مشهد، باعث کاهش دمای هوا و تغییر چهرۀ این شهر شد.

تصویربردار: محدثه زارع، سیدمحمد آل‌رسول / تدوینگر: سیدمحمد آل‌رسول


منبع: https://www.isna.ir/news/1401091308555/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%81-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF

بخوان:  موزه روشنایی دریچه‌ای به نور، آب و آیینه در گذر تاریخ