ویدئو / بی‌توجهی، «پله بچیلون» را مسدود کرد


ویدئو / بی‌توجهی، «پله بچیلون» را مسدود کرد

به دنبال بارندگی‌های چند روز گذشته، خانۀ قدیمی «مجبول» در شهرستان دزفول به علت بی‌توجهی در مرمت بنا و سست بودن سازه دچار فرسایش شده و به طور کامل فروریخت. ریزش کامل این سازه، مسیر اثر تاریخی “پله بچیلون” دزفول را مسدود و مشکلاتی برای مردم منطقه ایجاد کرده است. مسیر «پلا بچیلون» بهمن ۱۳۸۸ با شماره ۲۹۱۷۸ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت شده است. این مجموعه تاریخی در دزفول یکی از آثار شاخص و قدیمی این شهر است که ارتفاعات شهر را به رودخانه دز متصل می‌کند.

تصویربردار: امین نظری / خبرنگار: شایان حاجی‌نجف / تدوینگر: امین نظری، امیرحسین شهسواری


منبع: https://www.isna.ir/news/1401102013689/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%DB%8C-%D9%BE%D9%84%D9%87-%D8%A8%DA%86%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF