ویدئو / خودنمایی اَبَرماه در آسمان دزفول

تصویربردار: محمدمهدی عاملی


منبع: https://www.isna.ir/news/1402051609929/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B2%D9%81%D9%88%D9%84

اَبَر ماه یا «Super Moon» در اصطلاح به ماهی گفته می‌شود که در مدار خودش به نزدیک‌ترین فاصله از زمین می‌رسد. در این شرایط ماه حدود ۱۴ درصد بزرگ‌تر به نظر می‌رسد. به تعبیر بهتر هرگاه ماه در حالت بدر به نزدیک‌ترین فاصله خود از زمین می‌رسد درخشان‌تر و بزرگ‌تر از معمول دیده می‌شود. این پدیده در شامگاه ۱۰ مرداد شکل گرفت که به آن ماه‌ افروختگی یا ابَرماه می‌گویند که هر ۴۱۲ روز یک بار پیش می‌آید. ویدئوی زیر ایجاد اَبَر ماه بر بالای آستانه متبرکه سبزقبا در مرکز شهر دزفول، آرامگاه سید محمد بن موسی الکاظم (ع)، برادر امام رضا (ع) را نشان می‌دهد.