ویدئو / راهی که مسافران اربعین برای سفر در پیش دارند

تصویربردار و خبرنگار: احمد ظهرابی / تدوینگر: سمیه ایمانیان


منبع: https://www.isna.ir/news/1401062015379/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF

ویدئو / راهی که مسافران اربعین برای سفر در پیش دارند
با آغاز ماه صفر، زائرانی که قصد «پیاده‌روی اربعین»‌ به سمت کربلا را دارند، باید مدارک مورد نیاز برای این سفر را تهیه کنند. در این روند، کار با درخواست گذرنامه آغاز می‌شود و بعد از رسیدن گذرنامه به دست زائران توسط شرکت پست و تهیۀ ارز برای سفر، باید بلیت سفر از طرق مختلف تهیه شود. مسیر قطار از شهر قم، یکی از راه‌هایی است که برخی زائران ترجیح می‌دهند آن را برای سفر اربهین انتخاب کنند.