ویدئو / روایت موزۀ هنرمندی که نور نقاشی می‌کرد

ویدئو / روایت موزۀ هنرمندی که نور نقاشی می‌کرد

از حدود ۱۵ سال قبلد«ایران درودی» گفته بود خانه‌اش را در فرانسه فروخته و پول آن را به ایران فرستاده تا برای ساخت موزه‌اش هزینه شود، اما در این سال‌ها ساخت موزه به دلایلی مانند جابه‌جایی مسئولان و کارهای اداری به تعویق افتاد. سرانجام شهریور سال ۹۵ کلنگ موزه در تهران به زمین زده شد و دو سال بعد از قرارداد واگذاری، حق بهره‌برداری از زمینِ موزه به او ابلاغ شد، اما با وجود پیگیری‌های درودی تا روزهای پایانی عمرش، هیچ کدام از قول و قرارهای مسئولان شهری عملی نشد، تا اینکه ۱۰ ماه بعد از درگذشت این هنرمند نقاش، در سالگرد تولدش، مسئولان بنیاد «ایران درودی» دربارۀ مشکلات رخ داده برای زمین موزه می‌گویند.

خبرنگار: سمیه ایمانیان / تصویربردار: جواد علیزاده / تدوینگر: جواد علیزاده، سمیه ایمانیان


منبع: https://www.isna.ir/news/1401061208883/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%80-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AFمنبع: https://www.isna.ir/news/1401061208883/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%80-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF