ویدئو / زائران اربعین، مرز تمرچین را افتتاح می‌کنند


ویدئو / زائران اربعین، مرز تمرچین را افتتاح می‌کنند

مرز تمرچین در استان آذربایجان غربی، به عنوان شمالی‌ترین مرز ایران با کشور عراق، قرار است همزمان با آغاز پیاده‌روی‌های اربعین، به صورت رسمی افتتاح شود. با آغاز به کار رسمی این مرز، ۱۶ شهریور برای نخستین بار زائران اربعین از آن عبور خواهند کرد.

تصویربردار: سهیل فرجی / تدوینگر: عماد نعمتی


منبع: https://www.isna.ir/news/1401061512024/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF