ویدئو / عزاداری زائران اربعین در کربلا

تصویربردار: جواد علیزاده، سهیل فرجی


منبع: https://www.isna.ir/news/1401062418477/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7

در فاصله چند ساعت مانده به مراسم اصلی اربعین حسینی در کربلا و بویژه در حرم امام حسین (ع) و پیاده‌راه بین الحرمین، دسته‌های مختلف عزاداری زائران اربعین در گوشه و کنار این شهر زیارتی به راه افتاده و هرکدام با زبانی و به شکلی مراسم خود را برپا کرده‌اند و که همین مساله، بویژه با در نظر گرفتن تعداد بسیار زیاد زائران اربعین امسال، حال و هوای متفاوتی به کربلا بخشیده است. گزارش ایسنا از این حال و هوا را ببینید.