ویدئو / فعالیت بیمارستان سیار ۵۰ تختخوابی در مرز باشماق

تصویربردار: احسان زارع‌زاده / تدوینگر: جواد علیزاده


منبع: https://www.isna.ir/news/1402061710625/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%DB%B5%DB%B0-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%82

ویدئو / فعالیت بیمارستان سیار ۵۰ تختخوابی در مرز باشماق

بیمارستان سیار ۵۰ تختخوابی دانشگاه علوم پزشکی کردستان از مصوبات سفر مقام معظم رهبری به استان کردستان از ۲۷ مرداد ماه امسال در مرز باشماق احداث شده است که این بیمارستان تا خروج تمامی زائرین در مرز باشماق مستقر هستند به خدمات‌رسانی خود ادامه خواهند داد.