ویدئو/مراسم سنتی«ورف چال» در منطقه «اسک وش» مازندران

تصویربردار: مصطفی شانچی / تدوینگر: امین نصراللهی


منبع: https://www.isna.ir/news/1402021609624/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%81-%DA%86%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86«ورف چال» (برف چال) واژه‌ای مازندرانی و به معنای چاهی است که اهالی روستای «آب اسک» در منطقه ای به نام «اسک وش» هر ساله در یکی از روزهای ماه اردیبهشت حفر کرده و داخل آن را پر از برف می‌کنند. در گذشته این آب صرف کشاورزی منطقه هم می‌شد اما با گذشت زمان و تغییرات اقلیمی آب این چاه بیشتر مورد مصرف دامداران و رهگذران این منطقه در گرمای تابستان می‌شود. در روز برگزاری آیین برف‌چال هیچ مردی حق حضور در روستای آب اسک را ندارد و فقط زنان روستا با آیین‌های خاصی به شادی این روز را می‌گذرانند و مردان روستا در منطقه اسک وش مراسم ورف چال را انجام می‌دهند.