ویدئو / میلاد حضرت مسیح (ع) به روایت ارامنه ارتدوکس

در آن زمان، جشن باستانی تولد خدای خورشید (میترا) در روز ۲۵ دسامبر برگزار می‌شد و مردم در مراسم مختلف بزرگ‌داشت این خدای باستانی شرکت می‌کردند. بنابراین اسقف روم برای خنثی کردن آداب تولد میترا، زادروز مسیح(ع) را به ۲۵ دسامبر منتقل و جشن غسل تعمید مسیح را در روز ششم ژانویه ابقا کرد و به‌تدریج تمام کلیساها از این امر پیروی کردند.

تصویربردار: امید ابراهیمی / تدوینگر: امین نصراللهی


منبع: https://www.isna.ir/news/1401101610293/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD-%D8%B9-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AF%D9%88%DA%A9%D8%B3

ششم ژانویه به روایت ارامنۀ ارتدوکس روز تولد حضرت عیسی مسیح (ع) و انجامِ غسل تعمید این حضرت است. در منابع تاریخی مختلف تفاوت تاریخی بین دو روز ۲۵ دسامبر و ۶ ژانویه برای این روز عنوان شده است که علت آن از نظر تاریخی به این دلیل است که تمام کلیساها تا اواسط قرن چهارم میلادی روز ششم ژانویه را به‌عنوان روز میلاد مسیح (ع) جشن می‌گرفتند؛ اما در اواخر قرن چهارم میلادی مراسمی دیگر باعث شد تا اسقف روم برای پر رنگ کردنِ این مراسم تاریخ دیگری را برای برگزاری آن مشخص کند.

با این وجود ارامنۀ ارتدوکس همچنان طبقِ رسم قدیمی‌خود،این مراسم را ششم ژانویه برگزار می‌کنند که امسال نیز طبق همان آیین قدیمی، برگزار شد که علاوه بر اجرایِ مراسمِ عشای ربانی و به جای‌آوردن آداب مذهبی، صلیبی به نشانۀ غسل تعمید مسیح (ع) در آب انداخته و دعاهای مخصوصِ تبرک آب و شفا بخشیدن بیماران و پاک شدن گناهان خوانده شد.