ویدئو / چهار میراثِ ناملموس ایران جهانی شدند و دو میراث هنوز بلاتکلیف‌اند

هنوز وضعیت دو پروندۀ «جشن مهرگان» و «ساختن و نواختن رباب» که قراربود همراه با چهار پروندۀ دیگر در این اجلاس بررسی شوند، مشخص نشده است.


منبع: https://www.isna.ir/news/1401091006718/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D8%AF%D9%88-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2

ویدئو / چهار میراثِ ناملموس ایران جهانی شدند و دو میراث هنوز بلاتکلیف‌اند

هفدهمین نشست کمیته بین‌الدولی پاسداری از میراث‌فرهنگی ناملموس یونسکو که از چند روز قبل کار بررسی بیش از ۳۰ پروندۀ ناملموس را در مراکش آغاز کرده، تا کنون چهار پرونده از ایران را در فهرست میراث ناملموس جهانی به ثبت رسانده است. بعد از ثبت جهانی «یلدا» و «هنر ساختن و نواختن عود» که شب گذشته چهارشنبه (۹ آذر) انجام شد، امروز پنج‌شنبه (۱۰ آذر)، «ترکمن‌دوزی» و «پرورش کرم ابریشم» نیز که به صورت مشترک با چند کشور تهیه شده بودند، در این اجلاس به ثبت رسیدند.