ویدئو / «یلدا» و «عود» جهانی شدند/ چهار پرونده هنوز زیر تیغ یونسکو

در هفدهمین نشست کمیته بین‌الدولی پاسداری از میراث‌فرهنگی ناملموس در شهر رباط مراکش در حال برگزاری است، از بین ۶ پرونده ای که ایران با کشورهای دیگر به صورت مشترک به یونسکو ارائه کرده، دو پروندۀ «هنر ساختن و نواختن عود» و «یلدا یا چله» مهر تایید کارشناسان یونسکو را گرفتند و «هنر ساختن و نواختن عود» به صورت مشترک با سوریه و «یلدا» مشترک با کشور افغانستان در فهرست میراث ناملموس یونسکو ثبت شدند.

در چهارمین روز از  اجلاس نیز قرار است چهار پروندۀ دیگر یعنی «پرورش کرم ابریشم و تولید سنتی ابریشم برای بافندگی» مشترک با کشورهای افغانستان، آذربایجان، ترکیه، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان، «هنر سوزن‌دوزی ترکمن (ترکمن‌دوزی)»، مشترک با کشور ترکمنستان، «هنر ساختن و نواختن رباب» مشترک با دو کشور  تاجیکستان و ازبکستان و «مراسم مهرگان» مشترک با کشور تاجیکستان بررسی شوند.

تدوینگر: امید ابراهیمی / گوینده: سمیه ایمانیان


منبع: https://www.isna.ir/news/1401091006365/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%DB%8C%D9%84%D8%AF%D8%A7-%D9%88-%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D8%BA-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3%DA%A9%D9%88

ویدئو / «یلدا» و «عود» جهانی شدند/ چهار پرونده هنوز زیر تیغ یونسکو
بخوان:  ویدئو / بازگشت زائران اربعین از مرز مهران