ویدیو / آن‌چه باید درباره ثبت‌نام پیاده‌روی اربعین بدانید

با نزدیک شدن به اربعین حسینی، از چهارم مرداد ثبت نام برای پیاده‌روی اربعین آغاز شده و قرار است تا ۲۰ شهریور نیز ادامه دارد. همچنین خدمات‌دهی در مرزها و موکب‌ها از ۲۷ مرداد آغاز می‌شود. شرایط ثبت نام و رفتن به پیاده‌روی اربعین را در این گزارش ویدیویی مشاهده می‌کنید.

خبرنگار: سمیه حسنلو / تصویربردار: اسماعیل گلرخ، علی خلیلی طهرانی / تدوینگر: علی خلیلی طهرانی


منبع: https://www.isna.ir/news/1402051911735/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%A2%D9%86-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF

ویدیو / آن‌چه باید درباره ثبت‌نام پیاده‌روی اربعین بدانید