ویدیو / اتوبوس‌ها در پایانه مرزی مهران در انتظار زائرین

با توجه به فضاسازی برخی رسانه‌ها در خصوص نبود اتوبوس در مرز مهران و معطلی بسیار زیاد مسافران، خبرنگار ایسنا گزارشی میدانی از وضعیت پایانه‌ اتوبوسرانی مرز مهران تهیه کرده است. گزارش ما از پایانه حاکی از وجود اتوبوس‌های متعدد برای تمام استانهای کشور بوده که برخی از رانندگان ساعاتی را در انتظار بازگشت زائران هستند. استاندار ایلام هم امروز از پایانه اتوبوسرانی مرز مهران بازدید کرده است.

ویدیو / اتوبوس‌ها در پایانه مرزی مهران در انتظار زائرین
خبرنگار و تصویربردار: علی هواسی / تدوینگر: امین نصراللهی


منبع: https://www.isna.ir/news/1402061811287/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%DB%8C%D9%86

بخوان:  چگونه بدون درد و خونریزی به گفت‌وگو و نقد نظرات یکدیگر بنشینیم