ویدیو / اینجا شکوه و تخریب میدان‌داری می‌کنند!

میدان امام خمینی (ره) همدان را محور فرهنگی شهر می‌نامند، میدانی با قطرِ حدود ۱۵۰ متر که شش خیابان یا به اصطلاحِ شهرسازی، شش رینگ از این محور عبور می‌کند. این میدان تاریخی در دورۀ پهلوی اول و با الهام گرفتن از سبک باروک اروپا، با تلفیقی از معماری ایرانی ساخته شد، معماری که امروزه از نظر ظاهری آن را بیشتر شبیه به میدان حسن‌آباد تهران می‌دانند. این میدان به واسطۀ ساختمان‌های دو طبقۀ ساخته شده در اطراف میدان امام همدان و ارزش‌هایی که دارند، در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده‌اند، بناهایی که در طول سال‌های گذشته بیشتر کاربری تجاری داشته‌اند، اما به مرور یا به انباری تبدیل شده‌اند یا متروکه!

ویدیو / اینجا شکوه و تخریب میدان‌داری می‌کنند!
با وجود ثبت ملی شدنِ این میدان و ساختمان‌های آن و تدوین پروندۀ ثبت جهانی هگمتانه و ارایۀ آن به یونسکو از یک سو و قرار داشتن میدان امام در حریمِ هگمتانه از سوی دیگر، در طول سال‌های گذشته کمترین توجهی به این میدان و بناهای قدیمی آن نشده و حتی چهرۀ نیمه مخروبۀ این خانه‌ها از داخل میدان نیز به راحتی هویداست. بناهایی که با وجودِ امکانِ بهره بردن از ضوابط میراثی برای گرفتن وام‌هایی مرمتی، هر روز ویران‌تر از قبل می‌شود.


منبع: https://www.isna.ir/news/1401111611854/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AC%D8%A7-%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF

خبرنگار: آزاده صفی / تصویربردار: مهدی خضریان / تدوینگر:‌ امین نصراللهی