ویدیو/ «تصویر میراث» در مجموعه جهانی تخت جمشید

نمایشگاه «تصویر میراث» در مجموعه میراث باستانی تخت جمشید در کاخ تچر که نمایشگاهی از آثار عکاسان ملی و بین‌المللی است به مدت یک هفته در معرض دید گردشگران قرار خواهد گرفت.

خبرنگار و تصویربردار: طاهره رخ‌بخش / تدوینگر: مریم غلامی


منبع: https://www.isna.ir/news/1403032215161/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%AF

ویدیو/ «تصویر میراث» در مجموعه جهانی تخت جمشید