ویدیو / توضیح میراث فرهنگی یزد درباره ریزش گنبد مسجد امیرچخماق

ویدیو / توضیح میراث فرهنگی یزد درباره ریزش گنبد مسجد امیرچخماق

تصویربردار: مسعود زارع / تدوینگر: امین نصراللهی


منبع: https://www.isna.ir/news/1402032717622/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%DB%8C%D8%B2%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%DA%AF%D9%86%D8%A8%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DA%86%D8%AE%D9%85%D8%A7%D9%82

به تازگی بخشی از گنبد مسجد تکیه امیرچخماق به دلیل فرسایش فرو ریخت. حالا با توجه به تخریب بخشی از گنبد این مسجد، عبدالمجید شاکری، معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد می‌گوید که خرابی و ریزش بخشی از فضای بیرونی گنبد مسجد تاریخی امیرچخماق قرار است با نظر شورای فنی و طبق اصول میراثی بازسازی شود.