ویدیو / جاذبه‌های گردشگری و دیدنی بام ایران، به بهانه ۳۱ اردیبهشت، روز شهرکرد

ویدیو / جاذبه‌های گردشگری و دیدنی بام ایران، به بهانه ۳۱ اردیبهشت، روز شهرکرد
۳۱ اردیبهشت به نام روز شهرکرد نامگذاری شده است، شهری که به بام ایران معروف است. این شهر علاوه بر طبیعت خاص خود، جاذبه‌های گردشگری، مذهبی و تاریخی زیادی دارد که به مناسبت ۳۱ اردیبهشت و روز شهر کرد، برخی از این جاذبه‌ها در این ویدیو معرفی شده است.

خبرنگار و تصویربردار: مریم بیگی / تدوینگر: امین نصراللهی


منبع: https://www.isna.ir/news/1402023119935/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%AC%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B3%DB%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA