ویدیو / خانه‌ای برای آشتی مردم با خزندگان

شنیدن نام جایی که حیوانات در آن نگهداری می‌شوند یادآور محیطی همانند یک باغ وحش با قفس‌های بزرگ است؛ اما در قلب بافت تاریخی یزد به همت یک بانوی خلاق و کارآفرین محیطی متفاوت از هر آنچه تا کنون دیده‌ایم برای حیوانات ساخته شده، این خانه همانند طبیعت شبیه‌سازی شده و حیوانات در ارتباط نزدیک با انسان زندگی می‌کنند؛ در این خانه چگونگی رفتار با حیات وحش آموزش داده می‌شود.

ویدیو / خانه‌ای برای آشتی مردم با خزندگان

تصویربردار: مسعود زارع / تدوینگر: امین نصراللهی


منبع: https://www.isna.ir/news/1402031208008/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86

بخوان:  بازدید رایگان موزه‌ها برای معلمان و اساتید