ویدیو / دستاورد پیش‌بینی نشده سفر رئیس‌جمهور به آمریکا

خبرنگار و گوینده: سمیه ایمانیان / تدوینگر: اسماعیل گلرخ

ویدیو / دستاورد پیش‌بینی نشده سفر رئیس‌جمهور به آمریکا

 


منبع: https://www.isna.ir/news/1402063019154/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7

برگرداندن پنجمین محموله از الواح هخامنشی سوغات غرورآفرین رئیس‌جمهور از سفرش به آمریکاست، سوغاتی تاریخی، فرهنگی، باستانی که بعد از حدود ۹۰ سال به سرزمین مادری‌اش برگشت. ۸۹ سال قبل، باستان‌شناسان موفق شدند هزاران قطعه لوح گلی را از محوطه تخت‌جمشید کشف کنند؛ الواحی که به دلیل نبود متخصص در کشورمان، قرار شد برای مطالعه به دانشگاه شیکاگو امانت داده شوند. در طول این سال‌ها و با خواندن بخش زیادی از این الواح، قطعات به مرور به کشور برگردانده شدند. این روند تا قبل از امروز در چهار مرحله رخ داد و پنجمین محموله در ۳۰۵۶ قطعه لوح دیگر، پنج‌شنبه (۳۰ شهریور) همسفر با رئیس جمهور به کشور برگردانده شدند.