ویدیو/ سندی تاریخی از کاخ گلستان که در گنجه پنهان بود

ویدیو/ سندی تاریخی از کاخ گلستان که در گنجه پنهان بود

خبرنگار: سمیه ایمانیان / تصویربردار و تدوینگر: یزدان قربانی


منبع: https://www.isna.ir/news/1402070301749/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%B3%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%86%D8%AC%D9%87-%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AFمرمت تالار برلیان، سبب خیر شد تا کاشی‌های هفت‌رنگ کف این عمارت تاریخی در دل کاخ جهانی گلستان کشف شوند. زمانی‌ که کمدهای تالار «برلیان» در کاخ گلستان قرار بود مشابه گذشته کاربری پیدا کند، نمونه‌ای از کاشی‌های هفت‌رنگ را عیان کرد که از دوره پهلوی دوم اطلاعاتی از آن‌ها وجود نداشت و همان شد که این گنجه سندی جدید از تاریخ کاخ گلستان را به نمایش گذاشت.