ویدیو / مراسم برگشت حاجی لک‌لک!

حضور لک‌لک‌ها در روستای «دره‌تفی» مریوان بهانه‌ای شده است تا هرساله در روز ۲۹ اسفند، مردم این روستا و شهرهای اطراف بازگشت این پرندگان زیبا را به روستای خود جشن بگیرند. روستای دره‌تفی به عنوان شهر لک‌لک‌ها در میراث فرهنگی به ثبت رسیده است.

ویدیو / مراسم برگشت حاجی لک‌لک!

تصویربردار و تدوینگر: احسان زارع‌زاده


منبع: https://www.isna.ir/news/1402010100002/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%D9%84%DA%A9-%D9%84%DA%A9

بخوان:  نوسان در نرخ ارز سفرهای زیارتی و پروازهای خالی از زائر!