ویدیو/ کاوش در محور کمر زرین، گامی برای احیای تاریخ اصفهان


ویدیو/ کاوش در محور کمر زرین، گامی برای احیای تاریخ اصفهان

گذر کمر زرین، در قلب بافت تاریخی شهرِ اصفهان قرار دارد که یافته‌های باستان‌شناسی در این گذر از پیش از اسلام تا دوره قاجار قابل ردیابی است. به گفته باستان‌شناس در مسیر کاوش، دیواره‌های سنگی و کف‌های آجر فرش به دست آمده است که تاریخ‌گذاری آنها به بررسی و پژوهش‌های بیشتر نیاز دارد.

خبرنگار: امینه هادیان / تصویربردار و تدوینگر: بهروز نادری


منبع: https://www.isna.ir/news/1403041913196/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D9%85%D8%B1-%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86

بخوان:  حمام قاجاری «اتاق فرار» می‌شود؟