ویدیو/ گزارشی از مهم‌ترین خانه خمین؛ کودکی روح‌الله کجا گذشت؟

ویدیو/ گزارشی از مهم‌ترین خانه خمین؛ کودکی روح‌الله کجا گذشت؟

تصویربردار: هادی صفدری / تدوینگر: مریم غلامی


منبع: https://www.isna.ir/news/1403031308591/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA

خانه تاریخی امام خمینی(ره) در خمین هویت فرهنگی این شهرستان به‌شمار می‌رود و از قابلیت‌های بسیار زیادی برای ارائه خدمات فرهنگی و هنری به شهروندان برخوردار است. این خانه زادگاه فردی است که یکی از بزرگترین رهبران معاصر دنیا و نام ایشان همواره در تاریخ دنیا می‌درخشد.