چشم‌گیرترین تابوت‌دان‌ها – ایسنا

تابوت‌دان‌ها همواره از هیجان‌انگیزترین اکتشاف‌های باستان‌شناسی جهان محسوب می‌شوند. این آثار تاریخی اغلب با طراحی‌های چشمگیر و برای اشخاص طبقه‌های مختلف جامعه ساخته می‌شدند.


منبع: https://www.isna.ir/news/1401072714921/%DA%86%D8%B4%D9%85-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7منبع: https://www.isna.ir/news/1401072714921/%DA%86%D8%B4%D9%85-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7