چند خارجی به ایران آمدند؟


سازمان جهانی گردشگری، شمار گردشگران خارجی ورودی به ایران در سال ۲۰۲۲ و سه ماهه نخست سال جدید میلادی را اعلام کرد.

به گزارش ایسنا، بر اساس اطلاعات مندرج در نمودار گزارش عملکرد گردشگری در چند سال اخیر که از سوی سازمان جهانی گردشگری منتشر شده است، ایران در سال ۲۰۲۲ در مجموع میزبان ۴.۱ میلیون توریست خارجی بوده است. با این وجود، این آمار هنوز ۵۵ درصد کمتر از آمار توریست‌های ورودی ایران در سال ۲۰۱۹ و پیش از همه‌گیری کروناست که عدد ۹.۱۱ میلیون نفر را نشان می‌دهد.

ایران در سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۰ نیز به ترتیب میزبان ۰.۹۹ و ۱.۵۵ میلیون گردشگر بوده است.

همچنین بر اساس آمار گردشگری ورودی به ایران در سه ماه نخست سال ۲۰۲۳ (ژانویه تا مارس)، در مجموع بیش از ۸۷۰ هزار گردشگر خارجی وارد ایران شده‌اند.

درباره شمار گردشگران خروجی و گردشگری داخلی، اعداد و ارقامی از سوی سازمان جهانی گردشگری درباره ایران آورده نشده است.

چند خارجی به ایران آمدند؟
گردشگران ورودی به ایران بر اساس ماه
چند خارجی به ایران آمدند؟
شمار گردشگران ورودی به ایران در چند سال اخیر (میلیون نفر)
چند خارجی به ایران آمدند؟
گردشگران ورودی به ایران در ۳ ماه نخست ۲۰۲۳

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402023119564/%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%86%D8%AF

بخوان:  خاص‌ترین واحد سپاه با بیش از 800 پاسدار شهید