چهاردهمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی ایران در یزد

چهاردهمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی و چهاردهمین نمایشگاه تخصصی زیلو، زیور، حصیر و دست بافته‌های سنتی و دومین جشنواره پخت نان سنتی ایران از ۵ تا ۹ تیرماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی یزد، در حال برگزاری است. این نمایشگاه با حضور بیش از ۲۷۰ شرکت کننده در فضایی به وسعت ۱۰ هزار متر مربع در دو سالن و محوطه فضای باز نمایشگاه برگزار می‌شود. ۱۴۵ غرفه از همه استان‌های کشور و دیگر غرفه‌ها از استان یزد در این نمایشگاه شرکت دارند. این نمایشگاه صنایع دستی، با حضور شرکت‌های خلاق حوزه صنایع دستی، بسته‌بندی و هشت شهر و روستای ثبت جهانی شده در حال برگزاری است.


منبع: https://www.isna.ir/photo/1402040704565/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%D8%B2%D8%AF