چهارمین کنفرانس بین‌المللی گردشگری و معنویت برگزار می‌شود

به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی جهاد دانشگاهی، گردشگری و معنویت-سلامت خانواده، گردشگری و معنویت-سلامت معنوی جوانان، گردشگری و معنویت-سلامت معنوی جامعه، رویکرد روانشناختی به گردشگری و معنویت با محوریت سلامت معنوی، نقش رویکرد دینی به گردشگری در سلامت معنوی، گردشگری و معنویت با محوریت آینده پژوهی سلامت معنوی،نقش گردشگری و معنویت در مدیریت سلامت معنوی و نقش گردشگری و معنویت با رویکرد گردشگری تعالی بخش بر سلامت معنوی هشت محور اصلی این دوره از کنفرانس یاده شده است. 

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401080301703/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

چهارمین کنفرانس بین‌المللی گردشگری و معنویت با رویکرد سلامت معنوی اسفندماه ۱۴۰۱ در دانشگاه علم و فرهنگ وابسته به جهاددانشگاهی برگزار می‌شود.

مهلت ارسال چکیده مقالات: ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱ و مهلت ارسال مقالات کامل: ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۱ خواهد بود. زمان برگزاری کنفرانس نیز نیمه اسفندماه ۱۴۰۱ است.

علاقه‌مندان می توانند تا ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱چکیده مقالات خود را به ایمیل [email protected]  ارسال کنند.