کاخ گلستان فردا تا ۱۲ ظهر باز است

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401092013470/%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%DB%B1%DB%B2-%D8%B8%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

ساعات بازدید از کاخ گلستان به طور معمول از ساعت ۸ تا ۱۷ است که از سه‌شنبه ۲۲ آذرماه طبق این روال میزبان گردشگران است.  

به‌گزارش ایسنا، روابط‌عمومی مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان اعلام کرد: گردشگران در روز دوشنبه ۲۱ آذرماه تا ساعت ۱۲ ظهر امکان بازدید از این میراث جهانی را دارند و این مجموعه به دلیل انجام عملیات فنی، ادامه روز تعطیل است.

این مجموعه تاریخی در محدوده بازار تهران قرار دارد و تنها میراث جهانی تهران است که از دو خیابان پانزده خرداد و ناصرخسرو قابل دسترسی است.  

کاخ گلستان به دلیل انجام عملیات فنی در روز دوشنبه تا ساعت ۱۲ ظهر باز است.